Koordynatorem merytorycznym konferencji był dr Włodzimierz Dzierżanowski, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. Jego wystąpienie rozpoczęło cykl prelekcji i dotyczyło najważniejszych zmian wynikających z nowej dyrektywy klasycznej (2014/24/UE). Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali informacji o nowej regulacji unijnej, która z pewnością dostarczy większych emocji już po wdrożeniu jej do polskiego porządku prawnego.

Kolejnym prelegentem była Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, która omówiła zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone przez Parlament w 2014 r. Był to kluczowy wykład dla podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych, ponieważ zmiany wchodzące w życie 19 października br. potrzebują właściwej, jasnej interpretacji.

Magdalena Falkowska, adwokat, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UW, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, przedstawiła uczestnikom konferencji zagadnienie zamówień z zakresu kultury i nauki nieobjętych stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.

Niełatwej tematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych dotyczyło wystąpienie Ewy Wiktorowskiej, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także byłego trenera i arbitra z list prowadzonych przez Prezesa UZP. Wykład spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem zebranych, którzy po blisko roku stosowania nowych przepisów o podwykonawstwie wciąż mają mnóstwo wątpliwości i pytań o właściwe wykorzystanie regulacji w prowadzonych postępowaniach.

Ostatni wykład pierwszego dnia konferencji dotyczył nowej dyrektywy koncesyjnej, a wygłosiła go Hanna Talago-Sławoj, prawnik, ekspert i wykładowca zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w problematyce zamówień publicznych (od 1993 r.).

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład radcy prawnego Jarosława Jerzykowskiego, dotyczący potencjału podmiotów trzecich. Prelegent przedstawił zakres i sposób zastosowania regulacji dot. korzystania przez wykonawców z potencjału i zasobów innych podmiotów w przetargach publicznych. Omówił również wprowadzaną w październiku 2014 r. odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby wobec zamawiającego.

Dr Izabela Rzepkowska, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawiła uczestnikom spotkania przegląd orzecznictwa sądów okręgowych w zakresie związania ofertą przy udzielaniu zamówienia publicznego. Temat wzbudził kontrowersje z uwagi na mocno rozbieżne orzeczenia różnych sądów okręgowych oraz opinie samych uczestników konferencji.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień omówił Mateusz Winiarz, zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, były arbiter z listy Prezesa UZP.

Natomiast Tomasz Łoziński, doradca instytucji zamawiających i wykonawców, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego, poruszył temat korekt za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w systemie wdrażania programów finansowanych ze środków UE.

Ostatnim prelegentem był adwokat Arkadiusz Matusiak, obecnie senior Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird, były prokurator. Przedmiotem jego wystąpienia była odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych.

Duże zainteresowanie konferencją, liczny udział specjalistów z zakresu zamówień publicznych z całego kraju oraz dyskusje toczące się również poza salą konferencyjną udowodniły, że tematyka polskich zamówień publicznych wzbudza wciąż wiele wątpliwości, a czasem kontrowersji. Niejednokrotnie nastręcza także wielu problemów, zwłaszcza, gdy brakuje jednolitej linii orzeczniczej, a jeden i ten sam organ prezentuje rozbieżne poglądy w takich samych sprawach. Warto o tym mówić, warto się spotykać, by o tym mówić.