Jak poinformował w imieniu organizatorów zjazdu prof. UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel, uczestnicy zjazdu rozważają wybrane aspekty stosowania prawa karnego i ustalają najracjonalniejsze rozwiązania. W roli panelistów występują m.in. przedstawiciele 16 polskich ośrodków naukowych zajmujących się prawem karnym.
Rozważane kwestie dotyczą m.in. kwestii karalności posiadania narkotyków, kwestii wnioskowego ścigania przestępstwa zgwałcenia; kwestii proponowanego umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli dojdzie do pojednania ze sprawcą i wyrównania przez niego szkody lub krzywdy.
"Tym pytaniom, problemom i zagadnieniom – obecnym w debacie publicznej i w mediach - warto się przyjrzeć od strony profesjonalnej. To może także pomóc w odpowiedzi na pytanie osobom stanowiącym prawo, jakie będzie najracjonalniejsze rozwiązanie" – podkreślił Wróbel.
Wśród uczestników zjazdu znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych jednostek, naukowcy, urzędnicy, adwokaci i radcowie prawni. Poprzedni zjazd odbył się dwa lata temu w Toruniu.
Wszystkie panele są rejestrowane w formie video, a następnie udostępniane zainteresowanym na stronie internetowej e-Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych (www.czpk.pl).
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Krakowie wpisuje się jednocześnie w obchody 200-lecia Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. "To jest pewien fenomen w Polsce i w Europie, że przez 200 lat funkcjonuje ciągle ta sama jednostka, stworzona w 1812 roku, która zajmuje się prawem karnym. Stworzyła ona wręcz szkołę prawa karnego i dziś też odgrywa jedną z wiodących ról w Polsce. Warto pochwalić się taką wielowiekową tradycją" - podkreślił prof. UJ Włodzimierz Wróbel.
Drugim wydarzeniem, towarzyszącym Zjazdowi jest jubileusz 70-lecia prof. Andrzeja Zolla. 7 września na dziedzińcu Collegium Maius odbędzie się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. Zollowi.
Zjazd został bezpośrednio poprzedzony 5 września obradami Forum Młodych Karnistów "Prawo karne ˇ35". W sobotę 8 września 2012 r. w Opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu odbędzie się ostatnie wydarzenie towarzyszące Zjazdowi – polsko-niemiecka konferencja "Zukunft des Straftrechts", poświęcona przyszłości nauki prawa karnego.
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii organizowany jest wspólnie przez Katedrę Prawa Karnego UJ, Katedrę Kryminologii UJ, Katedrę Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ oraz Katedrę Prawa Karnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu/Rzeszowie. (PAP)