Honorowy tytuł " Kryształowe serce radcy prawnego" może otrzymać radca prawny i aplikant radcowski, który pomaga osobom fizycznym, organizacjom społecznym, instytucjom realizującym cele publiczne, kościołom, związkom wyznaniowym, uchodźcom, repatriantom lub osobom dotkniętym klęskami.
Jak przypomina Krajowa Rada Radców Prawnych, prawo zgłaszania do kandydatów do tego zaszczytnego tytułu, przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organizacjom pozarządowym, organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości.
Z informacji KIRP wynika, że 18 Okręgowych Izb Radców Prawnych zgłosiło swoich laureatów, którzy 13 marca z rąk członków Prezydium i Dziekanów otrzymają statuetki Kryształowego Serca.