Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, takie m.in. wnioski zawarte są we wstępnej wersji raportu podsumowującego prace drugiej już Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego ds. interpretacji prawa podatkowego.
Europarlamentarzyści proponują także, by doradcy podatkowi zostali objęci zakazem równoczesnego świadczenia usług dla sektora publicznego i prywatnego. Według autorów raportu ma to zapobiegać konfliktom interesów.
Raport  proponuje również wprowadzenie zakazu łączenia usług doradztwa podatkowego i audytu przez firmy rachunkowe. A także chcą większej ochrony prawnej dla sygnalistów, czyli osób, które donoszą opinii publicznej o aferach m.in. podatkowych.
W raporcie zawarto także apel do KE o przyśpieszenie trwających już prac nad stworzeniem wspólnej, unijnej listy rajów podatkowych. Państwa członkowskie powinny zaakceptować treść takiego wykazu do końca 2016 r. Kraje znajdujące się na tej liście byłyby zagrożone utratą europejskiego wsparcia i zawieszeniem ewentualnych umów o wolnym handlu podpisanych z UE. Na sankcje finansowe naraziłyby się natomiast banki i firmy doradcze, które byłyby nielegalnie powiązane z takimi jurysdykcjami. Więcej>>>