Dotychczas becikowe przysługiwało wszystkim niezależnie od dochodu. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł.

Ustawa (Dz. U. poz. 1255) zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł. Jednakże Senat wniósł poprawkę, w wyniku której becikowe pozostanie w wysokości niezmienionej, tj. 1000 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.