Głównym celem nowelizacji jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej z 1 października 2021 r. na właśnie 5 lipca 2022 r. Sejm przyjął ją 15 czerwca.

Przypomnijmy, chodzi o ustawę, która wprowadza m.in. to, na co z utęsknieniem czekają prawnicy, czyli możliwość wnoszenia do sądu pism, na początek w sprawach cywilnych, drogą elektroniczną. Pod warunkiem, że będą możliwości techniczne i organizacyjne sądu. Jeśli chodzi o sprawy karne, okres przejściowy jest jeszcze dłuższy - część przepisów ma wejść od 1 października 2028 r., pozostałe rok później. Ustawa zawiera też ogólną regulację, nakładającą na podmioty publiczne obowiązek doręczania między sobą korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Podmiot taki zobligowany będzie do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych. I to dotyczy m.in. zawodów prawniczych. 

Czytaj: 
Prawnicy informatyzują się, sądy nadal papierem stoją>>

Nowela procedury cywilnej podpisana przez prezydenta - e-licytacje, e-doręczenia i posiedzenie niejawne>>

Więcej czasu na podanie adresu mailowego 

W myśl wcześniejszej ustawy podpisanej przez prezydenta 28 listopada 2020 r. m.in. adwokaci, radcy prawni, ale też notariusze, doradcy podatkowi, doradca restrukturyzacyjny są zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W pierwszej kolejności sądy, właśnie na te adresy, będą mogły przesyłać pisma. Wykreślenie z bazy lub zmiana adresu elektronicznego będzie możliwe - w przypadku adwokatów i radców poprzez dziekana izby. Datę graniczną wyznaczono na 1 października 2021 r. 

Jej nowela to zmienia. Przepis ten ma wejść w życie od 5 lipca 2022 r. 

Równocześnie przesunięty ma być termin wejścia w życie przepisu dotyczącego choćby aktualizacji danych w bazie adresów elektronicznych, czy zakładający, że składając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, można będzie wskazać dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, bądź wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych. 

Określono też nową datę na przedłożenie przez Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektu: cennika i regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Zgodnie z obecną ustawą ma to zrobić do 30 kwietnia, nowelizacja zakłada "do 5 sierpnia 2021 r".

 

Pandemia termin przesuwa

 Autorzy noweli uzasadniają  przesunięcie terminów długotrwałą pandemią COVID-19, która - jak wskazują - utrudniła przeprowadzenie szerokich testów przed udostępnieniem usług, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Warto przy tym przypomnieć, że 10 czerwca prezydent podpisał nowelizację procedury cywilnej, zgodnie z którą doręczenia pism procesowych, wezwań, zawiadomień i orzeczeń pełnomocnikom będzie możliwe poprzez portal informacyjny sądu. 

Skutek takich doręczeń ma zgodnie nowelą  następować po 14-dniach (Senat próbował to wydłużyć do 21, ale poprawka nie została zaakceptowana).