Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że prowadzi obecnie 22 postępowania w sprawie niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Większość z nich dotyczy ustaleń cen odsprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. importerem a sprzedawcami detalicznymi).
Jedno z prowadzonych postępowań dotyczy spółki Sfinks Polska, zarządzającej siecią restauracji Sphinx. Pod tą marką działają m.in. restauracje franczyzowe, prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy działają na własny rachunek i ryzyko. Z informacji i dokumentów posiadanych przez Urząd wynika, że ceny oraz promocje stosowane przez franczyzobiorców ustalane są odgórnie przez spółkę Sfinks Polska. Tymczasem prawo antymonopolowe zakazuje ustalania sztywnych cen sprzedaży przez przedsiębiorców działających w ramach danego systemu dystrybucji, także franczyzowego. Przedsiębiorcy powinni mieć swobodę w kształtowaniu własnej polityki cenowej. Przeciwko spółce Sfinks Polska zostało wszczęte postępowanie, które sprawdzi czy doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia.
Kolejne postępowanie dotyczy spółki Ski Team, która jest m.in. wyłącznym dystrybutorem rowerów oraz akcesoriów marki Cube. Z informacji zgromadzonych w postępowaniu wyjaśniającym, m.in. podczas kontroli z przeszukaniem, wynika że spółka mogła narzucać swoim partnerom handlowym minimalne ceny sprzedaży produktów Cube, a także wyciągała konsekwencje wobec sprzedawców, którzy stosują stawki niższe niż ustalone ¬- mogło to oznaczać nawet rozwiązanie umowy.
W innym wszczętym postępowaniu Urząd sprawdzi czy konsumenci mogli zostać pozbawieni możliwości tańszego zakupu sprzętu narciarskiego i snowaboardowego Rossignol, Dynastar oraz Lange. Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że wyłączny importer tych produktów – spółka PM Sport może ustalać ze swoimi dystrybutorami minimalne ceny odsprzedaży sprzętu.
Prowadzone obecnie postępowania dotyczą również zmów zawieranych pomiędzy konkurentami. W jednym z nich Prezes UOKiK sprawdza czy doszło do zawarcia zmowy cenowej pomiędzy przedsiębiorcami świadczącymi usługi wywozu odpadów w Białymstoku (Astwa, Czyścioch, MPK z siedzibą w Ostrołęce oraz MPO). Z informacji uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego wynika, że w tym samym czasie wprowadzili oni nowe cenniki swoich usług. Wszczęte postępowanie sprawdzi czy było to wynikiem niedozwolonych działań – czyli wspólnego uzgodnienia cen.
UOKiK przypomina, że za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencje grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.