- Chodzi m.in. o bardzo ogólnikowy zapis o możliwości zmiany ceny. - Strony w umowie ustalają, że może dojść do zmiany ceny określonej w zamówieniu, w przypadku zmiany różnych przepisów dotyczących opłat celnych, podatkowych i innych, nie wskazanych konkretnie - mówi Ewa Wiszniowska, dyrektor lubelskiej delegatury UOKiK.
Więcej: Gazeta Wyborcza Lublin>>>