Firma zajmuje się sprzedażą przedmiotów do masażu podczas prezentacji organizowanych na terenie całej Polski. UOKiK zakwestionował wzory umów podpisywanych z klientami. Wątpliwości Urzędu wzbudził zwłaszcza zapis, że w razie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, konsument musi złożyć stosowne oświadczenie i jednocześnie zwrócić towar w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. UOKiK uznał, że firma naruszyła w ten sposób zbiorowe interesy konsumentów i nakazał przedsiębiorcy odstąpienie od stosowania zakwestionowanej praktyki.