Dyrektywa 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16 w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania ma na celu zapewnienie państwom członkowskim informacji potrzebnych im, aby mogły chronić swoje bazy podatkowe i identyfikować przedsiębiorstwa, które usiłują uniknąć płacenia należytego wkładu podatkowego.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ >>>