Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisarze omówią wtedy odpowiedź polskiego rządu na zarzutu KE, której termin upływa dziś. 14 sierpnia Komisja wykonał kolejny krok w procedurze naruszenia prawa UE wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Poinformowała wtedy, że pozostaje na stanowisku, iż ustawa jest niezgodna z prawem UE, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. I dała Polsce miesiąc na odpowiedź.

Komisja poinformowała 14 sierpnia, że przeprowadziła dogłębną analizę odpowiedzi udzielonej przez władze polskie, która - jak podała KE - nie rozwiała jej wątpliwości prawnych. Dlatego zrobiono kolejny krok w procedurze.

Czytaj także: Misja PE zbada stan praworządności w Polsce >>