"Jeśli utrzymamy kurs na reformy, Europa w tym roku i później będzie mogła mieć nadzieję na coraz większe gospodarcze przyspieszenie" - napisali w artykule dla niemieckiego dziennika gospodarczego "Handelsblatt".

Jak jednocześnie zaznaczyli, dla wielu mieszkańców UE ciężkie czasy jeszcze nie minęły. Jednak najnowsze dane na temat bezrobocia wskazują na zmianę trendu w kierunku wzrostu zatrudnienia - szczególnie w krajach zmagających się z kryzysem jak Irlandia i Portugalia. "Od lata daje się w Europie odczuć gospodarcze ożywienie, które w 2014 roku może doznać przyspieszenia" - napisali Reding i Rehn.

Ich zdaniem konieczne są dalsze przedsięwzięcia wspierające rozwój gospodarczy w postaci reform strukturalnych oraz stworzenia solidnych ramowych warunków europejskiej polityki ekonomicznej i finansowej. (PAP)