Już po raz trzeci samorząd radców prawnych zorganizował akcję „Niebieski parasol” polegającą na udzielaniu bezpłatnych informacji prawnych osobom potrzebującym. - Porady były udzielane na terenie całego kraju od 9 do 13 maja. Trzeba podkreślić, że dzięki zaangażowaniu moich koleżanek i kolegów, w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba miejsc udzielania porad zwiększyła się blisko dwukrotnie. Zaangażowanych było kilkuset radców, którzy w ramach swojego czasu wolnego udzielali porad pro bono kilku tysiącom osób. Mimo takiej armii radców prawnych, w niektórych miejscach ustawiały się kolejki potrzebujących. Największy samorząd prawniczy znów stanął na wysokości zadania – podsumowuje Maciej Bobrowicz.

Jak wynika z  badań, które zostały przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych wynika, że jedynie 14 proc. Polaków – w ostatnich pięciu latach - konsultowało się z prawnikami. Tylko 1 proc. badanych wskazało, że przeszkodą dla kontaktów z prawnikiem są ceny porad. Pozostali badani twierdzili, że nie mieli takiej potrzeby, choć jak widać z akcji pro bono KRRP, zapotrzebowanie na rzetelne wyjaśnienia prawne jest w społeczeństwie ogromne. Akcja jak nigdy cieszyła się dużym zainteresowaniem – mówi Grzegorz Furgał, dyrektor Biura Prasowego KRRP. -  Jesteśmy w czasie podliczania udzielonych porad i informacji prawnych. Wstępne szacunkowe wyniki o kilku tysiącach porad. Mimo terminu akcji  przypadającego na dni pracujące, dodatkowo na terenie izb jeszcze w sobotę i w niedziele odbywały się konsultacje- dodaje
Dr  Małgorzata Grelewicz - La Mela - dyrektor biura rady OIRP w Krakowie podkreśla -  Żadna z osób, zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej informacji prawnej, nie odeszła bez otrzymania pomocy prawnej. - Należy przy tej okazji podkreślić wielką dyspozycyjność i chęć uczestniczenia radców prawnych w tej akcji. Niektórzy radcowie prawni udzielali informacji prawnych przez wszystkie  5 dni trwania akcji - dodaje.
Jak informuje Grzegorz Furgał, kontynuacją akcji przeprowadzonej w maju, a skierowanej do osób fizycznych, będzie jesienny „Niebieski Parasol dla Biznesu” skierowany do przedsiębiorców. - Dzięki zaangażowaniu radców prawnych w pracę pro bono, Kapituła Krajowej Rady Radców Prawnych najbardziej zaangażowanych w ideę pro bono członków samorządu wyróżni tytułem oraz statuetką „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” - mówi.

Podsumowanie poprzednich edycji „Niebieskiego Parasola”:

•w 2009 r. porad udzielało ponad 600 radców prawnych i aplikantów w 33 miastach Polski.
•w 2010 r. porad udzielało ponad 800 radców prawnych i aplikantów  w 42 miastach Polski.
•w 2011 r. porad udzielało ponad tysiąc radców prawnych i aplikantów w 75 miejscach w Polsce.

Dyrektor Biura Prasowego KRRP podkreśla, że tegoroczna akcja „Niebieski parasol” cieszyła się dużym zainteresowaniem także dzięki wielu informacjom zamieszczonym zarówno w mediach tradycyjnych jak i stronach internetowych mediów ogólnopolskich jak i regionalnych.  Ukazało się do tej pory ponad 150 materiałów informujących o akcji.
Patronat honorowy nad akcją objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, a patronem prasowym akcji „Niebieski Parasol” były: „Radca Prawny – miesięcznik samorządu radców prawnych” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.