Czytaj:  Luksemburg: Skarga na polską ustawę o SN jest już w Trybunale>>

We wtorek  12 lutego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyło się pierwsze posiedzenie dotyczące sprawy, jaką przeciwko Polsce wniosła KE.  Trybunał wysłuchał stron i zdecydował, że opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej nowelizacji ustawy o SN w Polsce zostanie ogłoszona 11 kwietnia.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Trybunał Sprawiedliwości UE nie odwołał rozprawy dotyczącej zmian w polskiej ustawie o Sądzie Najwyższym, na mocy których wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku został obniżony do 65 lat. Polska zmieniła już te przepisy, ale Komisja Europejska nie wycofała swojej skargi. 

Przedstawiciel Polski Bogusław Majczyna poinformował podczas rozprawy, że polskie władze podtrzymują stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak stwierdził, zmiany w ustawie zakwestionowane przez KE nie naruszają prawa unijnego. - To stanowisko mówi o tym, że zmiany, które zostały zakwestionowane przez Komisję, nie naruszają prawa unijnego. Rozprawę traktujemy jako okazję do tego, żeby to stanowisko pogłębić i wyjaśnić te kwestie, które budzą wątpliwości Trybunału – powiedział. 

Komisja Europejska podczas rozprawy podtrzymała zarzuty zawarte w skardze do Trybunału Sprawiedliwości UE, uznając, że zmiany w ustawie dotyczącej Sądu Najwyższego w Polsce były sprzeczne z unijnym prawem. Przedstawiciel KE Saulius Kaleda powiedział, że w interesie Unii Europejskiej jest rozstrzygnięcie sprawy, niezależnie od ponownej nowelizacji ustawy o SN.

Bogusław Majczyna na posiedzeniu Trybunału zwrócił też uwagę na fakt, że w życie weszła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która „uwzględnia wszystkie zarzuty Komisji”. Przyznał jednak, że zdaje sobie sprawę, że to samo w sobie nie uzasadnia umorzenia tego postępowania. Jest to raczej kwestia, która powinna być rozważona przez Komisję – powiedział. I podkreślił, że po wejściu w życie ustawy dotyczącej SN postępowanie w TSUE „wydaje się bezprzedmiotowe”.  - Kontynuowanie przez Komisję Europejską sporu sądowego, który jest już historyczny i nie ma znaczenia dla przyszłości, uważam za niezrozumiałe - powiedział Majczyna.

Po przygotowaniu  przez rzecznika generalnego opinii Trybunał wróci do rozpatrywania skargi. Opinia rzecznika nie jest jeszcze orzeczeniem, ale ostatnim etapem przed jego wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości. Stanowiska rzeczników generalnych nie są wiążące dla składów orzekających, ale bardzo często ich argumentacja jest przez nie powtarzana.


Czytaj: Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym już uchwalone>>