- Dziś klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazała Czerwińska. Zgodnie z regulaminem Sejmu, który reguluje procedurę wyboru sędziego Trybunału, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Powinno to nastąpić na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji odchodzącego sędziego, co nie zostało spełnione.

 


Krzysztof Kamalski urodził się w 1957 roku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1981 r. do ogłoszenia stanu wojennego pracował w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" we Wrocławiu. Od 2 stycznia 1982 r. do 29 września 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku aplikanta sądowego etatowego, następnie od 30 września 1983 r. do dnia 30 listopada 1983 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia na stanowisku egzaminowanego aplikanta sądowego, a od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku sekretarza sądowego.

W okresie od września 1981 r. do września 1983 r. odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Od 11 czerwca 1984 r. do 15 stycznia 1986 r. pełnił obowiązki asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. 16 stycznia 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy, które zajmował do 31 sierpnia 1989 r. W październiku 1989 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Wałbrzysko-Jeleniogórskiej.