Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego za rok 2016 oraz również jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego w roku 2018.

W obu głosowaniach udziału nie brał 1 sędzia TK.
W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 14 sędziów.