Chodzi o przepisy zabraniające prowadzenia na lotniskach działalności gospodarczej bez zgody zarządzającego portem. Mówi o tym par. 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1023). Zgodnie z art. 210 ust. 5a prawa lotniczego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.) prowadzenie działalności bez takiej zgody jest zagrożone karą grzywny.
Sąd, rozpatrując sprawę jednego z taksówkarzy obwinionego o to, że prowadził swoją działalność bez zgody zarządzającego lotniskiem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL), wyraził wątpliwości co do konstytucyjności tych przepisów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna