Nie zakwestionowali jednak zasadności prawnej wyroku. Zdaniem sędziów, których do Trybunału wybrała sejmowa większość zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość, TK winien orzekać w pełnym składzie, zgodnie z nowelizacją ustawy o Trybunale z grudnia zeszłego roku.

Czytaj: TK: niekonstytucyjne przepisy o zasadach umieszczania w DPS-ach>>

To typowe po wyroku z 9 marca br., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał grudniową nowelizację ustawy za sprzeczną z konstytucją, postępowanie sędziów, którzy do TK trafili z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Poza sędziami Pszczółkowskim i Jędrzejewskim jest to jeszcze Julia Przyłębska. Uczestniczą w orzekaniu i ogłaszaniu wyroków, ale odcinają się od nich twierdząc, że są wydawane w niewłaściwym trybie i na podstawie niewłaściwej ustawy.

Czytaj:
Wybrani przez PiS sędziowie TK orzekają i kontestują>>

Kolejna sędzia TK wyrokuje i kontestuje>>