Trybunał Konstytucyjny rozpozna dziś skargę rzecznika praw obywatelskich, dotyczącą przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm. – dalej u.b.i.m.). Profesor Irena Lipowicz kwestionuje zapis art. 54 ust. 1 tego aktu. Na jego mocy osobie, która nie wykona polecenia porządkowego, wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub imprezy masowej przez służby porządkowe lub informacyjne, prócz grzywny nie niższej niż 2 tys. złotych grozi również kara ograniczenia wolności.

– Konstytucyjność art. 54 ust. 1 u.b.i.m. od dawna budziła wątpliwości. Przepis ten ma nietypowe źródła normatywne znamion czynu zabronionego, ponieważ odsyła m.in. do regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej – mówi prokurator Cezary Kąkol, autor komentarza do omawianej ustawy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna