Trybunał udzielił odpowiedzi na pytanie prawne Sąd Rejonowego w Gliwicach, dotyczące interpretacji obowiązujących od 1 września 2003 roku przepisów kodeksu karnego i wykonawczego. Gliwicki sąd rozpatrywał skargę Andrzeja S., który odbywając karę więzienia w Strzelcach Opolskich, pracował latach 2006 - 2008 r. w tamtejszym przedsiębiorstwie obuwniczym. Za swoją pracę otrzymywał wynagrodzenie niższe od minimalnego. Trybunał podkreślił, że praca osób skazanych jest przedmiotem ochrony, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. także w regulacjach europejskich dotyczących więźniów.