Chcesz wiedzieć, jak zachować się w pracy podczas kontaktu z osobą różniącą się od Ciebie pochodzeniem etnicznym, rasowym, wyznaniem, sprawnością fizyczną lub umysłową, orientacją seksualną lub wiekiem?
Nie jesteś pewien/-na, jakie standardy obowiązują w życiu zawodowym i prywatnym  w odniesieniu do relacji między przedstawicielami różnych płci?
Chcesz poznać mechanizmy społeczne prowadzące do dyskryminacji, ponieważ wydaje Ci się interesujące, dlaczego niektórych ludzi traktujemy jako gorszych od nas?
Uważasz, że umiejętność rozpoznania sytuacji związanych z dyskryminacją oraz dotycząca sposobów przeciwdziałania temu zjawisku będzie dla Ciebie przydatna w pracy i życiu prywatnym?
Chcesz się dowiedzieć, jakie standardy prawne przeciwdziałania dyskryminacji obowiązują w Polsce i Unii Europejskiej?
Jesteś gotów/gotowa uczestniczyć w dynamicznym spotkaniu poprowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów, które umożliwi Ci pewniejsze poruszanie się w codziennych sytuacjach?

Wszystkie osoby, które na co najmniej jedno z powyższych pytań odpowiedziały twierdząco, zapraszamy na jednodniowe szkolenia – piszą na stronie internetowej ministerstwa autorzy projektu. Szkolenia są skierowane do następujących grup zawodowych:
nauczycielek i nauczycieli (prowadzenie: Ewa Bobińska i Katarzyna Koszewska; Ośrodek Rozwoju Edukacji)
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych (prowadzenie: Joanna Więckowska i Anna Małgorzata Chodynicka; firma szkoleniowa Emic Lab)
policjantów i policjantek, w szczególności do pełnomocników wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka i wyznaczonych do kontaktów z nimi funkcjonariuszy
w komendach powiatowych i miejskich, przedstawicieli komórek doskonalenia zawodowego policjantów w komendach oraz psychologów policyjnych (prowadzenie: Jolanta Lange i Tadeusz Ryszard Olczak; Stowarzyszenie Pro Humanum) pracowników administracji publicznej, a w szczególności działów kadr, urzędów pracy i Państwowej Inspekcji Pracy (prowadzenie: Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek; Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)

Szkolenia skierowane do każdej z tych grup odbędą się w trzech miastach: Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 15 lutego do 19 marca 2010 r.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu do miasta, w którym organizowane jest szkolenie (przejazd pociągiem drugiej klasy lub autobusem). Uczestnikom zapewnione zostanie także wyżywienie w przerwach między zajęciami.  Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat wystawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdzający udział w szkoleniu.

Program szkolenia
Karta zgłoszenia