Jak informuje Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, współpraca prawna między Polską a Stanami Zjednoczonymi, możliwość przesłania kolejnego wniosku o ekstradycję Edwarda Mazura, a także sprawa skazanego w USA obywatela Polski Rafała Pietrzaka – to tylko niektóre tematy poruszone w trakcie dzisiejszego spotkania ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prokuratorem generalnym USA . Do spotkania doszło w Krakowie przy okazji kolejnego szczytu G6, czyli spotkania ministrów spraw wewnętrznych i administracji Unii Europejskiej oraz przedstawicieli USA.
Jednym z głównych punktów dzisiejszej rozmowy było także omówienie sposobów usprawnienia wykonywania wniosków ekstradycyjnych. W tym celu powołana zostanie polsko-amerykańska grupa robocza, która wspólnie oceniać będzie kompletność wniosków ekstradycyjnych z punktu widzenia drugiej strony (państwa wezwanego do ekstradycji). Zminimalizuje to ryzyko odrzucania takich wniosków. Będzie to pierwszy tego typu zespół powołany z jakimkolwiek innym państwem.
W tym kontekście - jak informuje MS - poruszono temat ekstradycji Edwarda Mazura. - Chodzi o sprawdzenie, jaka jest możliwość skierowania do USA ponownego wniosku o ekstradycję Mazura, w kontekście nowych ustaleń łódzkiej prokuratury apelacyjnej, która prowadzi sprawę zabójstwa gen. Marka Papały. Wystosowanie kolejnego wniosku o ekstradycję Mazura uzależnione jest od nowych znaczących ustaleń – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. – Ekstradycja Edwarda Mazura jest jedną z priorytetowych spraw w prawnych relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Łódzcy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały nie wykluczają złożenia ponownego wniosku o ekstradycję z USA polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa b. szefa policji. Prokuratorzy nie chcą jednak ujawnić czy mają nowe dowody, które pozwolą na ekstradycję.

Minister sprawiedliwości w trakcie spotkania poruszył także sprawę polskiego obywatela Rafała Pietrzaka skazanego wyrokiem sądu w Teksasie na karę 30 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta jest w zainteresowaniu polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości od 2000 r. Ministrowie sprawiedliwości RP już kilkakrotnie zwracali się o przekazanie Pietrzaka do Polski w celu dalszego wykonywania przez niego orzeczonej kary. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 r. Zostaliśmy wówczas powiadomieni przez Departament Stanu USA, że wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony ze względu na brak zgody władz stanu Teksas. - W związku z tym, że w tym roku mija kolejny okres po amerykańskiej odmowie, po którym mamy prawo złożyć ponowny wniosek w tej sprawie, zapowiedziałem złożenie takiego wniosku. Wcześniej zwrócimy się do naszych amerykańskich partnerów o przekazanie nam dokumentów, które umożliwią przesłanie takiego wniosku – poinformował Krzysztof Kwiatkowski. - Chodzi o m.in. potwierdzenie prawomocności wyroku amerykańskiego – dodał minister sprawiedliwości.
 Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wraz z amerykańskim prokuratorem generalnym omówili zagadnienia dotyczące współpracy w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i terroryzmu na poziomie współpracy bilateralnej i europejskiej. W tym kontekście minister Krzysztof Kwiatkowski otrzymał zaproszenie do złożenia w najbliższym czasie wizyty w Waszyngtonie.