Mimo tych ocen 38,8 studentów prawa chciałoby zostać adwokatami. Z badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych wynika, że oceny prezentowane przez studentów zachowań patologicznych są zadziwiające. Okazuje się, że jedynie 9,7 proc. studentów ostatniego roku zapłaciłaby łapówkę. Jednak tylko 19 proc. spośród nich zawiadomiłoby o fakcie takiej propozycji odpowiednie władze. 61,1 proc. studentów nie zgodziłoby się na poświadczenie nieprawdy na życzenie klienta.
Z badań wynika też, iż 29 proc. studentów uważa, że studia prawnicze zupełnie nie przygotowują do praktycznego wykonywania zawodu. 33 proc. stwierdziło, że przygotowują tylko w części, a 36 proc., że przygotowują tylko w części teoretycznej. Zaledwie jeden procent pytanych studentów odpowiedział, że studia przygotowują do zawodu bardzo dobrze.

Źródło: Rzeczpospolita