Zgodnie z regulaminem, konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może zostać właściciel [lub administrator] strony internetowej administracji publicznej oraz firmy komercyjnej. W kategorii administracji uczestniczą w nim urzędy administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w tym np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa oraz instytucje użyteczności publicznej, takie np. jak: uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja czy straż pożarna.
Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych wytypowali strony 40 serwisów, które przeszły do kolejnego etapu. W etapie drugim zespół ekspercki wyłonił 10 stron administracji publicznej oraz 10 stron firm komercyjnych, które najlepiej wypadły podczas audytu eksperckiego, a tym samym przeszły do finału konkursu.
Wybrane przez ekspertów strony trafiły do niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. Audyt został wykonany niezależnie na dwóch różnych programach czytających. Na tym etapie sprawdzeniu podlegała ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu, czytelność nagłówków oraz prawidłowość opisów w tekstach alternatywnych linków, grafiki oraz użyteczność.
W pierwszej dziesiątce tegorocznego konkursu znalazły się serwisy takich instytucji, jak: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Zdaniem organizatorów konkursu, poziom tegorocznej edycji był najwyższy z dotychczasowych, a wybór finalistów wyjątkowo trudny. Podkreślili, że serwis Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, poza spełnieniem formalnych standardów dostępności, charakteryzuje się bardzo czytelnym przekazem informacyjnym, dużą komunikatywnością, intuicyjną nawigacją i łatwością znalezienia poszukiwanej informacji.
Na stronie internetowej zielonogórskiej prokuratury znaleźć można m.in. ścieżkę poruszania się osób niepełnosprawnych, czy orzeczenia sądowe przydatne osobom niepełnosprawnym.
Celem projektu "Strony internetowe bez barier" jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej swobodny dostęp.