Uposażenie wypłaca się funkcjonariuszowi, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który ono przysługuje - czytamy w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Poz. 1080)
Natomiast inne należności pieniężne wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innego terminu.

Czytaj też>> Od dziś Straż Marszałkowska ma więcej uprawnień
 

W kolejnym rozporządzeniu premiera (poz. 1073) określa się dodatki specjalne do wynagrodzenia Straży Marszałkowskiej.

Sześć rodzajów dodatków
Dodatek uzasadniony jest szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby,
Wyróżnia się następujące rodzaje dodatku:
1) za wykonywanie zadań wymagających kwalifikacji kierowniczych;
2) za sprawowanie opieki nad psem służbowym;
3) za wykonywanie zadań reprezentacyjnych;
4) za wykonywanie zadań konwojowania wartości pieniężnych, mienia i dokumentów;
5) za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji rzecznika dyscyplinarnego;
6) za pełnienie służby w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Dodatek 10 procentowy

Dodatek przyznaje się funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań wymagających szczególnej dyspozycyjności lub zadań o wysokim stopniu złożoności, lub w przypadku posiadania szczególnych kwalifikacji – w wysokości 10% uposażenia zasadniczego.
Dodatek może być podwyższany w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi nowych zadań lub zadań
o większym stopniu złożoności na zajmowanym stanowisku służbowym lub zadań skutkujących zwiększeniem częstotliwości ich wykonywania.

Ważne zadania straży
Jak wyjaśniają pracownicy Centrum Informacyjnego Sejmu służba Straży Marszałkowskiej nie sprowadza się wyłącznie do jej aspektów reprezentacyjnych. Funkcjonariusze zajmują się także konwojowaniem środków pieniężnych i niejawnych dokumentów, ochroną gmachu Sejmu także przed najpoważniejszymi zagrożeniami.

W najbliższym czasie mają też przejąć od Służby Ochrony Państwa obowiązki związane z kontrolą pirotechniczną gmachów Parlamentu. W ramach Straży Marszałkowskiej funkcjonuje od lat wydział ratowniczo-gaśniczy, odpowiadający za ochronę przeciwpożarową całego Parlamentu.