W stanowisku prokuratury napisano, że uprawnienia straży gminnej (miejskiej) do tzw. kontroli fotoradarowej zostały ograniczone do utrwalania wykroczeń naruszających przepisy ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących o charakterze przenośnym lub znajdujących się w nie pozostającym w ruchu pojeździe. A sprawowanie kontroli drogowej z użyciem urządzeń rejestrujących o charakterze stacjonarnym jest zdaniem prokuratury nieuprawnione. W stanowisku czytamy, że z takich fotoradarów (na słupach) może korzystać Inspekcja Transportu Drogowego. Straż miejska natomiast ma prawo do posługiwania się urządzeniami, które nie są trwale związane z podłożem.

Źródło: Rzeczpospolita