Skarga została wniesiona przez ośmiu obywateli Włoch, niedoszłych studentów medycyny i stomatologii. Skarżącym nie udało się dostać na studia, ponieważ nie zdali egzaminów wstępnych. Przed Trybunałem skarżący argumentowali, iż limity przyjęć na studia oraz wymóg zdania egzaminu wstępnego stanowi naruszenie ich prawa do nauki, chronionego w art. 2 protokołu nr 1 do Konwencji o prawach człowieka. Więcej>>>