Stanisław Dąbrowski (ur. 12 kwietnia 1947 w Sokołowie Podlaskim) w 1990 zaczął orzekać w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.  W 2004 został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego KRS, od 27 marca 2006 do 22 marca 2010 był przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.  W latach 1989–1991 pełnił też funkcję posła na Sejm kontraktowy wybranego z ramienia Komitetu Obywatelskiego z okręgu Garwolin. Poseł na Sejm X kadencji.

 

Wręczając nominację, prezydent powiedział, że zwiększa się liczba spraw wpływających do SN, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem przepisów w obszarze gospodarczym. Jednocześnie - jak powiedział - SN stoi na straży jednolitości orzecznictwa. - Jeżeli zajdzie potrzeba (...) szukania nowych, lepszych rozwiązań, które by usprawniły wymiar sprawiedliwości, także zasady funkcjonowania SN, to chciałbym, aby to mogło odbywać się w wyniku współpracy i być może inicjatywy prezydenta -powiedział.

Nowo powołany I prezes SN powiedział, że będzie dążył do ujednolicenia orzecznictwa, czemu - jak podkreślił - nie sprzyja zmieniająca się sytuacja i wielka liczba aktów prawnych. Zaznaczył, że rozbieżności w orzecznictwie nie mogą przekroczyć "rozsądnego poziomu". Zapowiedział, że SN częściej będzie badał przepisy w poszerzonym składzie. Zwrócił też uwagę, że zbyt wiele skarg kierowanych do SN jest na niskim poziomie merytorycznym. Opowiedział się za utrzymaniem zasady, by z inicjatywą ustawodawczą w sprawach dotyczących SN występował prezydent, a nie rząd. Podkreślił, że konieczna jest współpraca SN z Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i prokuraturą.

 Podczas uroczystości prezydent za dotychczasową działalność Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski kończącemu kadencję I Prezesowi Sądu Najwyższego prof. Lechowi Gardockiemu.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prezes TK Bohdan Zdziennicki, prezes NSA Roman Hauser, parlamentarzyści, członkowie KRS, sędziowie SN.

Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego przedstawiło prezydentowi kandydaturę Dąbrowskiego oraz prezesa Izby Karnej SN Lecha Paprzyckiego. Kadencja I Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego, który pełnił ten urząd przez dwie kolejne sześcioletnie kadencje, upływa 18 października.