W przypadku alkoholu sprawa jest jasna i zależy od jego stężenia we krwi. W zależności od tego polskie prawo różnicuje odpowiedzialność kierowcy. Stan po spożyciu odpowiada od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, a prowadzenie pojazdu w tym stanie jest traktowane jako wykroczenie. Natomiast stężenie przekraczające 0,5 promila określane jest jako stan nietrzeźwości, co powoduje, że prowadzenie auta staje się przestępstwem.
Czytaj: Policja zatrzymuje więcej kierowców prowadzących pod wpływem narkotyków>>>

Tej jasności brakuje przy karaniu osób przyjmujących narkotyki. Dlatego na najbliższym posiedzeniu Sejmu obędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń (druk 2825), który zawiera takie doprecyzowanie w stosunku do marihuany. Projektowany art. 180a k.k. ma definiować stan pod wpływem środka odurzającego jako przekroczenie 10 ng/ml delta-9-tetrahydrokanabinolu we krwi (nanogram na mililitr) w przypadku konopi i ich przetworów. Zawartość od 5 do 10 ng/ml tej substancji stanowiłaby wykroczenie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna