Izba Cywilna SN w piątek odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów, co oznacza, że postanowiła poczekać na wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczące legalności powołania i działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Rozprawa w TSUE w tej sprawie ma się odbyć 19 marca br. 

W sprawie sędziego Żurka, który był członkiem i rzecznikiem poprzedniej KRS, chodzi o to, że decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, która jest także członkiem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, Dagmary Pawełczyk-Woickiej, został on w końcu sierpnia 2018 roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Żurek odwołał się od tej decyzji do KRS, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do SN.

Czytaj: RPO pyta o powody przeniesienia sędziego Żurka>>
 

Jak poinformował zespół prasowy SN, w piątek odbyło się wyznaczone dzień wcześniej w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych posiedzenie w tej sprawie. W wydanym postanowieniu tej Izby odrzucone zostało odwołanie sędziego Żurka. Postanowienie w sprawie wydał sędzia Aleksander Stępkowski, mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na sędziego SN 20 lutego br.  Więcej>>

Tymczasem I prezes SN jeszcze w listopadzie ubiegłego roku skierowała do Izby Cywilnej SN wniosek sędziego Żurka o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej SN z rozpatrywania jego odwołania. Objął on wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej na dzień złożenia tego wniosku, czyli nie był w nim wymieniony sędzia Stępkowski, który został mianowany dopiero w lutym.

Izba Cywilna SN wnioskiem o wyłączenie sędziów zajęła się również w piątek, ale termin tego posiedzenia, jak informuje zespół prasowy SN, wyznaczono 7 lutego. Izba podjęła postanowienie o odroczeniu wydania decyzji do 20 marca. Jak poinformowano, postanowienie to podjęte zostało na podstawie akt sprawy, pozostających do piątku włącznie "do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie".

Z informacji rzecznika SN wynika, że postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej zostało wydane w czasie, gdy akta sprawy znajdowały się w Izbie Cywilnej. Postanowienie Izby Kontroli zostało przekazane do zespołu prasowego SN w piątek o godz. 9.15, natomiast postanowienie Izby Cywilnej zespół prasowy otrzymał w piątek o godz. 15.15.