Czytaj: Sejm kończy prace, a Senat czeka na ustawę o kolejnych zmianach w sądach>>


Taki uwagi przedstawione zostały w kolejnej opinii Sądu Najwyższego do procedowanego właśnie w Sejmie projektu nowelizacji obowiązującej od 3 kwietnia br. ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to opinia uupełaniająca, ponieważ wcześniejsza została opracowowana przed zgłoszeniem przez posłów wnioskodawców poprawki dotyczącej włączenia Krajowej Rady Sądownictwa do procedury wyrażania zgody na przedłużenie orzekania przez sędziów SN, którzy przekroczyli 65 lat życia.

Czytaj: Prof. Gersdorf: zmiany w SN pozorne i taktyczne>>

W opublikowanej 10 maja br. opinii SN przypomniano, że wniesione poprawki nadal nie uwzględniają podstawowych kwestii, które są przedmiotem zaleceń Komisji Europejskiej (UE) 2018/103 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniających zalecenia (UE) 2016/1374, UE 2017/146 i UE 2017/1520.

- W noweli w ogóle nie normuje się sytuacji sędziów Sądu Najwyższego, którzy do dnia 3 maja 2018 r. nie złożyli oświadczeń na podstawie art. 111 § 1 ustawy o SN, nie usuwa się również wątpliwości dotyczących Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, mimo że jego kadencja jest chroniona konstytucyjnie i żadna regulacja ustawowa kadencji tej zmienić nie może - czytamy w opracowaniu.

Sąd Najwyższy uważa także, że włączenie Krajowej Rady Sądownictwa w proces wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego nie zmienia nic w kontekście wspomnianych zaleceń Komisji Europejskiej, jak i faktu, że ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorzy opinii raz jeszcze podkreślają, że w zakresie skargi nadzwyczajnej wcale nie dochodzi do zawężenia przesłanek jej wnoszenia, jak uzasadniają projektodawcy, ale wręcz do zwiększenia zakresu uznania sądu badającego tę skargę w zakresie oceny, czy przesłanki jej dopuszczalności zostały spełnione.

Czytaj: Zmiany kadrowe w SN jeszcze trochę poczekają>>

W opinii jest także ztwierdzenie, że kolejna zmiana procedury przedłużania okresu zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu 65. roku życia w sytuacji, gdy nie zostały rozpatrzone złożone dotychczas oświadczenia w tym przedmiocie, stanowi naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzonej z przewidzianej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego (tej samej, której urzeczywistnienie ma stanowić przesłankę dopuszczalności skargi nadzwyczajnej). - Jest ono tym bardziej widoczne, że część sędziów Sądu Najwyższego nie złożyła oświadczeń, o których mowa w art. 111 § 1 ustawy o SN z powodu negatywnej oceny zgodności z Konstytucją RP procedury przewidzianej w tym przepisie. Braku takich oświadczeń nie można jednak utożsamiać z brakiem chęci dalszego orzekania - czytamy w oświadczeniu Sądu Najwyższego.

  Państwo prawa to niezależne sądy>>