Służba Celna zachęca do korzystania z e-Tax Free

Właściciele sklepów po założeniu bezpłatnego konta mają możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach elektronicznego systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" oraz otrzymania informacji zwrotnej dot. dokumentów Tax Free wprowadzonych przez siebie do tego systemu.

"Zwrot VAT dla Podróżnych" to elektroniczny system przetwarzający dokumenty Tax Free, na podstawie których obywatele krajów spoza UE mogą otrzymać zwrot podatku VAT za towary zakupione w Polsce i wywożone za granicę. Korzystanie przez przedsiębiorców z możliwości tego systemu umożliwia znaczne skrócenie czasu przekraczania granicy przez podróżnego, a to z kolei powoduje wzrost atrakcyjności sprzedawcy wykorzystującego do obsługi swoich kontrahentów nowoczesne narzędzie informatyczne.

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów Tax Free Służba Celna umożliwia sprzedawcom dostęp do elektronicznego systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Dostęp do systemu na poziomie podstawowym jest możliwy po bezpłatnym założeniu przez sprzedawcę konta w serwisie Służby Celnej www.granica.gov.pl/TaxFree. Dostęp podstawowy zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach Tax Free oraz zestawienie dokumentów Tax Free wprowadzonych przez siebie do systemu.

Dostęp do systemu na poziomie rozszerzonym jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu wniosku do Izby Celnej w Białymstoku. Właściciele sklepów zainteresowani rozszerzonym dostępem mogą takie wnioski przesyłać również z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego poprzez platformę ePUAP lub platformę Cyfrowego Urzędu Województwa Podlaskiego.

Do głównych zalet rozszerzonego dostępu do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" można zaliczyć możliwość uzyskiwania zestawień wszystkich zarejestrowanych dokumentów Tax Free przez danego sprzedawcę, weryfikację aktualnego statusu wystawionych dokumentów, bezpieczną wymianę informacji między przedsiębiorcą, a Służbą Celną oraz wyeliminowanie przypadków fałszerstw dokumentów Tax Free.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.