W marcu 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał dekret prezydenta Bieruta jeszcze z października 1950 r. w sprawie należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. W trakcie rozpatrywania dekretu obowiązującego 62 lata trybunał dopatrzył się naruszenia podstawowych wzorców konstytucyjnych, takich jak art. 64, czyli ochrona prawa własności, zasada z art. 32, czyli zasada równości wobec prawa. Przepis dekretu o należnościach świadków w istocie miał zastosowanie do przepisów w postępowaniach karnych i postępowaniach szczegółowych. Według dekretu zwracano koszty podróży świadków, stron i biegłych najtańszymi środkami lokomocji publicznej, czyli - najniższą klasą.
- W latach 50. obowiązywały trzy klasy w pociągach, świadek, biegły czy strona mogli dostać zwrot kosztów podróży za jazdę trzecią klasą. Gdzie nie było kolei, przysługiwał zwrot kosztów biletów autobusowych – informował Sejm poseł Jerzy Kozdroń.
 Rozwiązanie to w nowym ustroju nie przystawało do aktualnych wymogów. Nie dość tego, w tym czasie, w 2005 r., ukazała się ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wystąpiła dychotomia. Z jednej strony - w sprawach cywilnych przyznawano zwrot kosztów, takich jak zwrot kosztów przejazdu wedle zasad obowiązujących dla pracowników państwowych i samorządowych, a więc wedle tych stawek, ewentualnie za zgodą sędziego można było otrzymać zwrot kosztów przejazdu samochodem, czyli kilometrówkę. Natomiast w ustawie kpk dalej obowiązywały stare zasady. To zróżnicowanie skłoniło Trybunał Konstytucyjny do uznania niekonstytucyjności art. 4 ust. 1 dekretu prezydenta Bieruta.

Nowy projekt zmian w kodeksie postępowania karnego zakłada możliwość zwrotu kosztów dojazdu do sądu czy prokuratora zgodnie z rzeczywiście poniesionymi i udokumentowanymi kosztami. Górną granicę należności, stanowić będzie wysokosć kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dzisiaj, w piątek 13 lipca br. głosowanie.

Źródło; Sejm RP