Projekt (druk sejmowy 2014) wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej. Do katalogu wyłączeń określonych w art. 829 k.p.c. ma zostać dodany pkt 6a, według którego spod egzekucji wyłączone będą przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Wnioskodawcy skonsultowali projekt z Krajową Radą Komorniczą, która zadeklarowała poparcie dla zmiany.
Uchwalenie noweli zarekomendował również rząd. W opinii zauważa, że zmiana dostosuje polskie prawo do wymogów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz, 1169).
"Należy sądzić, że wyłączenie możliwości egzekucji z przedmiotów niezbędnych dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność obejmie nie tylko - co oczywiste - sprzęt służący do rehabilitacji, ale także przedmioty, które są niezbędne dla dłużnika do jego egzystencji oraz ułatwiają mu życie, łagodząc skutki niepełnosprawności" - czytamy w rządowej opinii do projektu.