Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją.

"Ustawa zakłada przywrócenie osobie skreślonej z listy danego samorządu prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego lub daje możliwość uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadza instytucję zatarcia orzeczenia w stosunku do jednej z ww. kar dyscyplinarnych" - podkreślono w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy.

Wydając wyrok Trybunał przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy dotyczące samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek, weterynarzy i architektów. Przepisy odnoszące się do tych profesji określały, że kara wydalenia z zawodu pociąga za sobą utratę prawa do ubiegania się o ponowny wpis bądź nie podlega zatarciu.

"Przepisy te przyczyniają się do eliminacji z zawodu tych osób, które wykonywały go w sposób nienależyty, ale (...) badane rozwiązania są zdaniem Trybunału nadmiernie rygorystyczne i powodują, że osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy, nawet po upływie wielu lat (...), nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu" - uzasadniał sędzia TK Wojciech Hermeliński. Dodał, że budzi to wątpliwości z punktu widzenia godności tych osób, która według konstytucji jest nienaruszalna.

Nowelizacja - którą poparło 283 posłów, jeden był przeciw a 122 wstrzymało się od głosu - trafi teraz do Senatu. (PAP)