Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali w poniedziałek 14 stycznia: sędziowie Michał Maciej MEISNEROWSKI - Sąd Rejonowy w Wolsztynie i Katarzyna WILCHOWSKA - Sąd Rejonowy w Piszu.

A w czwaratek 17 stycznia powołani zostali sędziowie sądów wyższych instancji.

sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 1. Ludmiła JAJKIEWICZ
2. Roman WIATROWSKI

sędziowie Sądów Apelacyjnych
 3. Ireneusz LEJCZAK
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
4. Jacek SADOMSKI
Sąd Apelacyjny w Warszawie
5. Marek SZYMANOWSKI
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
6. Dorota Elżbieta ZARZECKA
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

sędziowie Sądów Okręgowych
 
7. Wojciech BĄDZ
Sąd Okręgowy w Gdańsku
8. Dorota BIERNIKOWICZ
Sąd Okręgowy w Poznaniu
9. Andrzej DYRDA
Sąd Okręgowy w Gliwicach
10. Kamil GRZESIK
Sąd Okręgowy w Krakowie
11. Joanna HUT
Sąd Okręgowy w Warszawie
12. Anna IWASZKO
Sąd Okręgowy w Warszawie
13. Marek KONRAD
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
14. Jacek ŁABUDA
Sąd Okręgowy w Warszawie
15. Magdalena ŁOPUSZKO
Sąd Okręgowy w Szczecinie
16. Małgorzata MAŁECKA
Sąd Okręgowy w Poznaniu
17. Marcin MIERZ
Sąd Okręgowy w Gliwicach
18. Zbigniew MIERZEJEWSKI
Sąd Okręgowy w Łodzi
19. Ryszard NOWAK
Sąd Okręgowy w Poznaniu

20. Jarosław PAWLAK