O decyzji uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK poinformował przedstawiając do publicznej wiadomości protokół z posiedzenia.
Wynika z niego, że na Zgromadzeniu obecni byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Stanisław Biernat -wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel i Marek Zubik.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformował, że:
a) nieobecna na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Julia Przyłębska przesłała drogą elektroniczną 28 listopada 2016 r., do działu kadr Biura Trybunału Konstytucyjnego, skan zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że przebywa na zwolnieniu lekarskim od 26 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. włącznie;
b) nieobecny na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski oświadczył w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem Sekretariatu TK w dniu 16 listopada 2016 r., że przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie 15-24 listopada 2016 r., a następnie poinformował telefonicznie 29 listopada 2016 r. o zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia 2016 r. (precyzując datę zwolnienia w rozmowie z działem kadr Biura Trybunału Konstytucyjnego, że trwa ono od 30 listopada do 8 grudnia 2016 r.);
c) nieobecny na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Piotr Pszczółkowski kolejnymi wiadomościami elektronicznymi informował, że przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach: 7-13 listopada 2016 r., 14-25 listopada 2016 r. oraz od 26 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. włącznie;
d) do rozpoczęcia Zgromadzenia Ogólnego w dniu 30 listopada 2016 r. nie wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego zaświadczenia lekarskie sędziów TK Z. Jędrzejewski i P. Pszczółkowskiego.

W tej sytuacji prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów  obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy - wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK - zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było - ich zdaniem - konieczne i uzasadnione.
Jak się okazało, na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostali prawidłowo zgłoszeni następujący sędziowie TK: Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik.
Z protokołu wynika, że zgodnie z wyrokiem TK w sprawie K 44/16 głosowanie sędziów TK w celu przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów jest wyrażeniem przez większość głosujących poparcia albo jego braku dla poszczególnych kandydatów.
Uchwała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapadła jednogłośnie.

Czytaj: Rzepliński: mieliśmy obowiązek wskazania kandydatów na prezesa>>

Prezydent oceni
Prezydent przyjrzy się uchwale Zgromadzenia Ogólnego TK ws. kandydatów na prezesa Trybunału i oceni, czy w tym wypadku TK działał zgodnie z obowiązującym prawem - powiedział Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. - Po powrocie do Polski pan prezydent przyjrzy się uchwale Trybunału Konstytucyjnego i oceni, czy w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny działał zgodnie z obowiązującym prawem - powiedział Magierowski. Prezydent od wtorku przebywa z oficjalną wizytą w Szwecji; do kraju wraca w czwartek. 

Piotrowicz: prezes TK i część sędziów zlekceważyła prawo
Prezes TK i część sędziów rażąco zlekceważyła porządek prawny - oświadczył Stanisław Piotrowicz (PiS) komentując decyzję Zgromadzenia Ogólnego TK o wskazaniu prezydentowi Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tulei jako kandydatów na nowego prezesa Trybunału. - Tylko działanie na podstawie prawa może rodzić skutki prawne. Tu nie chodzi o brak jednego sędziego, tylko sześciu sędziów. Zgromadzenie Ogólne liczy bowiem 15 sędziów i wszyscy oni powinni mieć prawo wziąć w nim udział. Minimalna liczba to dziesięciu. Prezes, łamiąc prawo, nie dopuszcza część sędziów do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym, chociaż oni chcą w nim wziąć udział - powiedział Piotrowicz, szef sejmowej komisji sprawiedliwości.
- W związku z tym niektórzy, na znak protestu nie chcą uczestniczyć w nielegalnym zgromadzeniu. Decyzja jest bezprawna, bo ustawa wyraźnie stanowi, że Zgromadzenie Ogólne stanowią wszyscy sędziowie TK, a dla ważności uchwał Zgromadzenia niezbędna jest liczba co najmniej 10 sędziów - dodał.(ks/pap)