- Mając na uwadze, zakończenie delegowania części sędziów i prokuratorów oraz konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania realizowanych zadań, Departament Prawa Karnego informuje, że sędziowie orzekający w sprawach karnych zainteresowani delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Prawa Karnego proszeni są o nadsyłanie - do dnia 31 marca 2014 roku - pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres kowal@ms.gov.pl - czytamy w komunikacie resortu.
Bliższych informacji dotyczących delegowania może udzielić Naczelnik Wydziału Prawa Karnego – sędzia Marcin Kowal pod numerem telefonu (0-22) 52 12 791.