Czytaj: Po zmianach w regulaminie sędzia Stanisław Zabłocki odchodzi z SN>>


- Informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wskazała dzień 31 sierpnia 2019 r. jako datę przejścia w stan spoczynku Prezesa Izby Karnej SN sędziego Stanisława Zabłockiego. Decyzja ta ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości została przez niego zaakceptowana - poinformował rzecznik SN.


Stanisław Zabłocki  poniedziałek 18 lutego br. poinformował, że przechodzi w stan spoczynku 20 lutego. Jako motyw swej decyzji podał wejście w życie zmian w regulaminie SN. W swoim oświadczeniu Stanisław Zabłocki podkreślił, że respektowanie wprowadzonych regulacji oznacza konieczność wyznaczania terminów sesji osobom, których status poddany został wyjaśnieniu w trybie procesowym, między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie chcąc działać wbrew swemu sumieniu uznał, że w tej sytuacji powinien przejść w stan spoczynku. 

Rozporządzenie prezydenta wprowadza do regulaminu trzy ważne zmiany do regulaminu: 

  • Tworzy nowe stanowisko rzecznika prasowego Izby Dyscyplinarnej i obsługującego go zespołu prasowego. "Jest to dalsze wyodrębnienie Izby Dyscyplinarnej ze struktury SN.
  • Stanowi, że budżetem Izby Dyscyplinarnej w całości będzie zajmowała się Izba Dyscyplinarna. Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu, za przygotowanie projektu dochodów i wydatków SN oraz wykonanie budżetu będzie odpowiedzialny I prezes SN, z wyjątkiem przygotowania projektu i wykonania budżetu Izby Dyscyplinarnej. Kompetencja ta została przekazana prezesowi Izby Dyscyplinarnej SN.
  • Doprecyzowuje procedurę przydzielania sędziom spraw wpływających do SN. Regulamin stanowi, że prezes Izby będzie przydzielał sprawy według kolejności wpływu do izby. Następnie sprawy te będą przydzielone sędziom w kolejności alfabetycznej. Zgodnie z regulaminem, przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia najstarszy wiekiem, chyba że członkowie składu orzekającego wybiorą spośród siebie innego przewodniczącego. Sprawozdawcę natomiast wyznacza przewodniczący. W tym wypadku członkowie składu orzekającego, również mogą wybrać innego sprawozdawcę.


- Prezes Zabłocki podkreślił, że respektowanie wprowadzonych regulacji oznacza konieczność wyznaczania terminów sesji osobom, których status poddany został wyjaśnieniu w trybie procesowym, między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Nie chcąc działać wbrew swemu sumieniu uznał, że w tej sytuacji powinien przejść w stan spoczynku - napisał rzecznik Sądu Najwyższego.