Czytaj: Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii może już działać>>
 

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych poinformowało w piątek, że jego zastępca sędzia Przemysław W. Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustaloną sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie w stanie spoczynku, która wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji podjęła działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że jako sędzia w stanie spoczynku, będąc stroną stosunku publicznoprawnego łączącego ją z państwem, nie zrzekając się urzędu sędziego, przyjęła odpłatnie pełnione stanowisko w niezależnym organie władzy kontrolnej państwa, to jest funkcję członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej wobec małoletniego poniżej lat 15". Zdaniem Rzecznika sędzia naruszyła tym także przepis art. 173 Konstytucji. 

Agnieszka Rękas jest sędzią w stanie spoczynku. Wcześniej orzekała w sądzie rejonowym, następnie w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Była prekursorem mediacji w Polsce. Była też doradcą, a następnie głównym konsultantem ds. prawnych Rzecznika Praw Dziecka, gdy funkcję tę pełnił Marek Michalak.

Wszczęcie tej procedury przez rzecznika dyscyplinarnego dziwi rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędziego Bartłomieja Przymusińskiego. Jak zauważa, pełnienie przez sędziów obowiązków w organach władz państwowych obejmuje także funkcje komisarzy wyborczych lub członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez ministra sprawiedliwości. - W związku z tym równość wobec prawa wymagałaby podobnych postępowań wobec takich osób. Jestem bardzo ciekawy, czy pan Radzik takie postępowania podejmie. Wątpię, czy to zrobi, bo to on i jego koledzy zasiadają w tych komisjach - skomentował sędzia Przymusiński.

Czytaj także: SA: Krajowy rzecznik nie mógł prowadzić dyscyplinarki sędzi z Olsztyna>>