"Mając na uwadze szybkość i efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uprzejmie przypominamy komornikom sądowym o konieczności niezwłocznego prawidłowego odnotowania zakończenia egzekucji w systemie/na stronie EPU" - pisze Krajowa Rada Komornicza na swojej stronie internetowej.

Ma to związek z dużą liczbą skarg wierzycieli, którzy zgłaszają radzie, że komornicy zaniedbują obowiązek odnotowania zakończenia egzekucji w systemie do obsługi EPU.

LEX Windykacje>>>