Sądy mają dostać prawo do wystąpienia do właściwego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej o informacje ułatwiające współpracę w sprawach karnych.
Projekt wymienia tu: informację o prawie i praktyce danego państwa, o ustalenie jednostki, do której polski sąd ma się zwrócić o udzielenie pomocy prawnej czy też ustalenie organu do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.
Działaniem ESS objęte są punkty kontaktowe nie tylko Unii Europejskiej, ale też  państw trzecich:  Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Liechtensteinu i Islandii.  Zdobywanie informacji odbywać się ma na zasadzie wzajemności.

Źródło: Rzeczpospolita