Grzywna ta została wymierzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w efekcie postępowania egzekucyjnego w administracji w związku z niewykonaniem decyzji z 5 stycznia 2013 przez Związek Działkowców. Oddział Związku w Radomiu odmówił podania adresów zameldowania posiadaczy kilku działek, o które zwrócili się do GIODO byli właściciele tych nieruchomości.
Mazowiecki Zarząd Okręgowy Związku Działkowców twierdził, że nie posiada zbioru z adresami zameldowania swoich członków, choć z deklaracji członkowskiej wynika, że członek ma obowiązek podać przy przyjęciu adres do korespondencji i zameldowania. PZD odpowiedział , że obowiązek nałożony przez Inspektora jest niewykonalny.