- Dzięki tej inwestycji zapewnione zostały odpowiednie warunki lokalowe w sądzie okręgowym. W wyniku zwolnienia powierzchni w dotychczasowych siedzibach sądu zdecydowanej poprawie uległy także warunki pracy w częstochowskim sądzie rejonowym - powiedział w trakcie uroczystości otwarcia obiektu minister Krzysztof Kwiatkowski.
Do czasu wybudowania nowego obiektu Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Częstochowie były zlokalizowane w pięciu budynkach. Niedobór powierzchni lokalowej wynosił ponad 11 tysięcy m kw..  - Nowy budynek jest gwarancją lepszych warunków pracy dla sędziów, ale ułatwia też dostęp do sądu dla obywateli - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
W nowym budynku sądu znajduje się m.in. 19 sal rozpraw, 35 pokoi dla sędziów oraz parkingi na 93 miejsc postojowych. Zapewniony został także dostęp dla osób niepełnosprawnych. Nowy budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje zabezpieczająco-ochronne.
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, to nie jedyna inwestycja realizowana w okręgu częstochowskim. - W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie" o wartości prawie 21 mln zł - powiedział minister sprawiedliwości.
Ponadto do realizacji są przygotowywane następujące inwestycje:
- Budowa budynku dla potrzeb zamiejscowych wydziałów: Ksiąg Wieczystych i Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej - termin zakończenia dokumentacji projektowej i prac przygotowawczych do realizacji w 2011 r.,
- Przebudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8. W 2010 r. zrealizowany został zakup budynku za kwotę 1.361.500 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie realizacja inwestycji planowane są po 2011 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie dzieli się na następujące wydziały: I Cywilny, II Karny, III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy, VI Cywilny Odwoławczy i VII Karny Odwoławczy. W 2009 r. do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynęły ogółem 15.934 sprawy.
Limit etatów Sądu Okręgowego w Częstochowie w 2010 r. wynosi: 51 sędziów, 19 asystentów sędziów, 2 kuratorów, 129,58 urzędników oraz 20 innych pracowników.
Najmniejszą jednostką funkcjonującą w okręgu częstochowskim jest Sąd Rejonowy w Lublińcu (5 wydziałów i 10 sędziów), największą zaś Sąd Rejonowy w Częstochowie (17 wydziałów i 87 sędziów).