Do WSA wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga na bezczynność rady miejskiej dotycząca niepodjęcia uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta miasta. WSA analizując skargę uznał, iż intencją strony było podważenie prawidłowości działań podejmowanych przez prezydenta miasta jak również samej rady miejskiej.Więcej>>>