Zdaniem Rzecznika stawia to pod znakiem zapytania sens nowelizacji przepisów przeprowadzonej niedawno na wniosek resortu sprawiedliwości.

Jak informuje RPD, analiza akt 43 spraw przekazanych przez sądy rejonowe, wskazanych pod koniec 2015 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako uzsadnienie do prac nad zmianami w prawie nie potwierdziła, aby wyłączną przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były warunki materialne i socjalne rodziny.

Czytaj: Fałszywe dane uzasadniły zmiany dot. odbierania dzieci>>

W grudniu 2015 r. resort sprawiedliwości przedstawił projekt zmian w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zmierzał, do wskazania, że oddzielenie dziecka od rodzica powinno stanowić ostateczność i do wyeliminowania sytuacji, w których dzieci odbierane są rodzicom tylko i wyłącznie z powodu ubóstwa. Do projektu dołączono również publikację zawierającą wykaz 61 przypadków odebrania decyzją sądu dzieci z ich środowiska rodziny biologicznej i umieszczenia w pieczy zastępczej. Podano, że w rodzinach tych „złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną”.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

- Zaniepokojony tak dużą ilością tego typu orzeczeń poddałem dogłębnej analizie wskazane sprawy, tak aby ewentualnie móc udzielić w ramach posiadanych kompetencji wszelkiej możliwej pomocy dzieciom i ich rodzinom. Od lat konsekwentnie stoję na stanowisku, że najlepszym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka jest rodzina, a umieszczenie dziecka poza rodziną jest ostatecznością – wyjaśnia Marek Michalak.

W 18 przypadkach sądy poinformowały Rzecznika, że sprawy te zostały wskazane błędnie, powodem było niewłaściwe wypełnienie przez pracowników sądów formularzy statystycznych albo błąd wynikający z nieprawidłowego działania systemu elektronicznego.

Natomiast dokładna analiza 43 akt - podkreśla Rzecznik - nie potwierdziła w żadnej z badanych spraw, by wyłączną przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były warunki materialne i socjalne rodziny. Jedynie w 8 sprawach sygnalizowano problem trudności finansowych rodziny, ale przesłanka ta występowała łącznie z innymi przyczynami umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w szczególności zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi rodziców.

Wyki badania przeprowadzonego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przekazano Ministrowi Sprawiedliwości.