Rzecznik apeluje do resortu o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu spójnego uregulowania opłat RTV. Zwraca uwagę, że obecny system nie ma charakteru powszechnego.

"Jedynie stosunkowo niewielka liczba rzeczywistych użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza opłaty abonamentowe będące daniną publiczną przeznaczoną na cel ogólnospołeczny, jakim jest realizacja misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji." - podkreśla RPO w wystąpieniu. Zauważa także, że ustawa nie uwzględnia postępu technicznego, uzależniając obowiązek ponoszenia opłat od posiadania telewizora lub radioodbiornika, nie uwzględniając natomiast smartfonów, komputerów i tabletów.

"Ten stan rzeczy, od wielu lat tolerowany przez władzę publiczną, musi być postrzegany przez osoby respektujące obowiązujący porządek prawny jako niesprawiedliwy i naruszający konstytucyjną zasadę powszechności ponoszenia ciężarów publicznych." - podsumowuje rzecznik i prosi MKiDN o interwencję.

Czytaj: KRRiT: ponad 2,9 mln Polaków zalega z abonamentem na ponad 2,2 mld zł>>>