Do RPO wpływa wiele skarg dotyczących umarzania postępowań w tego rodzaju sprawach, pojawiają się także postulaty zmiany przepisu tak, aby dawał możliwość skuteczniejszego ścigania sprawców.

Według przedstawicielek Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”, z którymi dyskutował rzecznik, obecna konstrukcja art. 209 § 1 k.k. powoduje w praktyce znaczne ograniczenie możliwości ścigania sprawców - stowarzyszenie postuluje usunięcie znamion: „uporczywie” oraz „i przez to naraża je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”.

"Użyte obecnie sformułowanie o uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego i narażaniu osób uprawnionych do alimentów na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych powodują, że czyn ten często nie jest ścigany i karany, a postępowania są umarzane" - podkreśla rzecznik i prosi MS o odniesienie się do tej kwestii oraz przekazanie informacji na temat ścigania przestępstwa niealimentacji.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie>>