W tej sprawie RPO interweniowała już w 2012 r. Minister sprawiedliwości zgodził się z jej argumentacją i potwierdził, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do ograniczenia kręgu wstępnych strony uprawnionych do występowania przed sądem jako jej zastępca procesowy (obecnie mogą być nimi tylko rodzice). Jak zapewnił, stosowne zmiany zostaną uwzględnione w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Według RPO analogiczna zmiana powinna znaleźć się w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi, dlatego też zwraca się do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uwzględnienie tej kwestii podczas trwających obecnie prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk sejmowy nr 1633).

Monika Sewastianowicz