Do egzaminu adwokackiego zgłosiło się łącznie 790 osób, w tym 740 aplikantów i 50 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.
Do egzaminu radcowskiego zgłosiły się łącznie 1333 osoby, w tym 1166 aplikantów i 167 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.
Zarówno egzamin adwokacki, jak i radcowski, składają się z pięciu części. Pierwsza cześć polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z zestawu 100 pytań. Druga część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa karnego, trzecia - zadania z zakresu prawa cywilnego, czwarta – zadania z zakresu prawa gospodarczego, a piąta – zadania z zakresu prawa administracyjnego. 
We wtorek 29 czerwca zdający rozwiązywali test, w kolejnych dniach będą rozwiązywać odpowiednio: zadanie z zakresu prawa karnego – 30 czerwca br., zadanie z zakresu prawa cywilnego – 1 lipca br., natomiast zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego – 2 lipca br.
W skład każdej komisji wchodzi ośmiu egzaminatorów: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którymi są sędziowie oraz 4 przedstawicieli samorządu. Egzaminy będą trwały 4 dni, tj. do 2 lipca 2010 r.
Jak informuje MS, e
gzamin adwokacki jest przeprowadzany łącznie przez 14 komisji egzaminacyjnych mających siedziby w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
Egzamin radcowski jest przeprowadzany łącznie przez 26 komisji egzaminacyjnych mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.